Het EPC voor publieke gebouwen :

 

Het E-peil wordt berekend op basis van de totale bruikbare vloeroppervlakte, de doorlichting van het gebouw en het gemeten jaarverbruik van elektriciteit, gas en stookolie.

TARIEVEN :

worden op maat van het gebouw gemaakt, voor een prijsbestek,

mail via Contactpagina

HOME